top of page

Gudbrandsdalsmat vil spre matglede og kunnskap

om verdifulle, smaksrike og berekraftige tradisjonar.

Ung i reiselivet

Ung i reiselivet 

Gudbrandsdalsmat er stolt over å vere ein del av "Ung i reiselivet", eit to-årig rekrutteringsprosjekt retta mot ungdomsskuleelevar i Gudbrandsdalen. Målet er å inspirere unge til å velje ei framtid innan mat- og reiselivsbransjen, som i dag står overfor ei utfordring med mangel på faglært arbeidskraft. Med bakgrunn i den kritiske mangelen på over 5000 tilsette innan serveringsbransjen i Norge, legg "Ung i reiselivet" vekt på felles rekruttering til bransjen ved å samarbeide nært med mat- og helselærarar i ungdomsskulen, samt tilby engasjerande aktivitetar og opplevingar for elevane.

Deltakande elevar, utvalde frå 9. klasse ved 11 ungdomsskular i Nord- og Midt-Gudbrandsdalen, vert gjeve høvet til å utforske sine interesser gjennom diverse arrangement som kokkekurs, utdanningsmesser og ikkje minst, ei oppleving av "Ein drømmedag på Vianvang" med Arne Brimi. Denne dagen gir elevane ein smakebit på livet i mat- og reiselivsbransjen gjennom praktisk arbeid side om side med profesjonelle kokkar og reiselivsmedarbeidarar.

Gjennom "Ung i reiselivet", ynskjer Gudbrandsdalsmat å bidra til å auke bevisstheita rundt dei rike jobbmoglegheitene i lokalområdet og stimulere til ei framtidig utdanning innan mat- og reiselivsbransjen. Prosjektet understrekar viktigheten av nært samarbeid mellom skular, opplæringskontor, lokale bedrifter, og andre sentrale aktørar i regionen for å sikre ein bærekraftig rekruttering til sektoren.

I lys av dette samarbeidet, og med ei vellykka oppstart av klassar innan relevante utdanningsprogram eitt år før planlagt, viser "Ung i reiselivet" tydeleg kor fruktbar eit felles lyft for rekruttering kan vere for Gudbrandsdalen. Ved å engasjere, informere og inspirere, håpar vi å sjå mange nye, unge ansikt i mat- og reiselivsbransjen i åra som kjem.

MATHEFTE

Mathefte

Produktak

Produktark

Varmrøkt sik
Grava sik
Geite brie
Karbonade fra Mogard
Kjøttkake fra Mogard
Morr fra Mogard
moe_gard
Spekepølse frå Valbjør
Aukrust spekepølse
Aukrust grønnsaker og urter
Krydder frå Aukrust
Moltesyltetøy
Blåbærsyltetøy
Tytingsyltetøy
Pinnekjøtt fra Bjorli
Bjorlimorr
Matgåver

Matgåver

Konferansegåver

 

Har bedrifta di behov for gåver?

Gudbrandsdalsmat kan tilby for eksempel konferansegåver, gåver til forelesarar og jubileumsgåver.

I gåvene finn de kvalitetsprodukt frå Gudbrandsdalsmat sine produsentar. Vi sett saman ulike størrelser etter behov, og vareutvalet vil variere gjennom året. Ta derfor kontakt for tilbud.

IMG_0467_edited_edited_edited.png

Ring: 975 68 805

bottom of page